Nationale Boomgaardenstichting vzw
Leopold III-straat 8
3724 Vliermaal
tel.: +32 (0)12 39 11 88
fax: +32 (0)12 74 74 38
info@boomgaardenstichting.be

Links

Pomologie

NBS Mechelen
NBS lokale afdeling Mechelen

Europom
Deze link brengt je naar de site met verenigingen die zich inzetten voor het instandhouden van boomgaarden.

West Virginia University
Website van de West Virginia University (WVU Pomology Page). Men vindt hier uitgebreide informatie over de fruitteelt, ziekten, plagen en gebreksziekten bij de verschillende fruitsoorten. Deze website geeft verder interessante gegevens over bestuiving, snoei, rassen, onderstammen....

Obstsorten

Fruits et Pomologie

Landschapsbeheer

Milieu & natuur

Bodemonderzoek en weersvoorspellingen
Via deze site kan u een aanvraag indienen voor een bodemonderzoek. Ook kan je de weersvoorspelling voor een week raadplegen.

Natuurlijke vijanden
Presentatie van predatoren, door Biobest.

Bongerd Groote Veen
Bestuivingslijst en ziektebeelden.

Limburgs Landschap
Focus op de Limburgse natuur.

Bond Beter Leefmilieu
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBLV) is de federatie van 120 natuur-en milieuorganisaties in Vlaanderen en is sinds 1971 actief rond de bescherming van natuur en landschap.

Week van de Aarde
Een jaarlijks wederkerend gebeuren georganiseerd door het BBL.

Stichting Levend Erfgoed
Stichting Levend Erfgoed vzw ijvert voor het instand houden van oude neerhof- en boerderijdierrassen.

CTIFL
Website van het Centre Technique Interprofessionel des Fruits et Légumes (Frankrijk). Deze website bevat informatie over de werking van het CTIFL. Verschillende publicaties en video's worden voorgesteld en kunnen via het internet worden besteld. Ook cursussen en diensten voor de fruitteelt worden toegelicht.

Educatief & vormend

Tuin en groen

Houtwal
Fruit-ABC, tuintaal, oude tomatenrassen, weblinks plantendatabases, tuinieren en planten.

 

© 2017 Boomgaardenstichting