Nationale Boomgaardenstichting vzw
Leopold III-straat 8
3724 Vliermaal
tel.: +32 (0)12 39 11 88
fax: +32 (0)12 74 74 38
info@boomgaardenstichting.be

logonbsw

Natuur en Boomgaarden
Sociale Werkplaats vzw

Al enkele jaren hebben we bij de boomgaardenstichting een werkervaringsproject. Hierin kunnen mensen die langer dan twee jaar werkloos zijn een jaar lang werkervaring opdoen om daarna in het reguliere werkcircuit aan de slag te gaan. Bij ons krijgen zij een volledige opleiding tot boomgaardarbeider; leren planten, snoeien, zieke bomen verzorgen, fruit plukken en alle andere werkzaamheden in de boomgaard, maar ook sociale vaardigheden en arbeidsattitudes. Helaas moeten we ze na dat jaar, als ze net wat zelfstandigheid beginnen krijgen, weer laten gaan. Nochtans is er werk genoeg in onze eigen boomgaardgebieden om deze mensen aan het werk te houden en bovendien krijgen we meer en meer vragen van buitenaf voor aanleg en onderhoud van boomgaarden. Goede snoeiers zijn blijkbaar dun gezaaid.

Om meer permanentie te kunnen waarborgen, hebben we daarom een aanvraag ingediend voor de oprichting van een sociale werkplaats. Hiervoor dient ook geput uit een pool van langdurig werklozen (minstens vijf jaar), vaak ongeschoold, maar ze kunnen wel langer dan een jaar in dienst blijven. Zo hebben ze voldoende tijd om zich in de werkzaamheden te specialiseren en later eventueel door te stromen naar een volwaardige job.

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is de kogel door de kerk. Onze aanvraag is eind 2002 goedgekeurd en in februari 2003 zijn we definitief opgestart. De nieuwe vereniging werd boven de doopvont gehouden en kreeg de naam 'Natuur- en Boomgaarden Sociale Werkplaats'. Vanaf nu kunnen we, als alle plaatsen ingevuld zijn, voor uitvoering van onze en andere projecten, beroep doen op een extra ploeg van 5 man + ploegbaas. Een maand na de opstart kunnen we vaststellen dat het nieuwe team al goed meedraait, de mensen zijn heel gemotiveerd en steken vlot de handen uit de mouwen. Momenteel moeten we nog wel enkele 'kinderziektes' doorstaan, maar we hebben er goede hoop in dat we op korte termijn er een goed functionerend en succesvol team van kunnen maken. Dat zal onze hoogstamboomgaarden alleen maar ten goede komen.

Klik hierboven op een foto om van een van onze ploegen die aan het werk zijn te zien.

Voor meer info en prijzen i.v.m. aanleg en onderhoud van boomgaarden kan u ons altijd contacteren op volgend nummer: +32 (0)12/39.10.36


© 2017 Boomgaardenstichting