Nationale Boomgaardenstichting vzw
Leopold III-straat 8
3724 Vliermaal
tel.: +32 (0)12 39 11 88
fax: +32 (0)12 74 74 38
info@boomgaardenstichting.be

Pomologia

Pomologia is het informatieblad van de Nationale Boomgaardenstichting vzw Pomologia verschijnt 4 keer per jaar, in de maanden maart, juli, september en december. Het abonnement is inbegrepen in het lidgeld van de NBS. De toezending gebeurt bij de eerstvolgende verschijningsdatum na ontvangst van uw lidgeld. De al verschenen nummers van het betreffende jaar worden u meteen toegezonden.

Artikels moeten worden ingezonden ten laatste op 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november. De redactie behoudt zich het recht om artikels te weigeren of ze in overleg met de opsteller te wijzigen. Elke auteur blijft evenwel persoonlijk verantwoordelijk voor de door hem gestelde artikels.

Voor tarieven, vorm en inhoud van advertenties, gelieve te informeren bij het NBS-secretariaat of kijk op de pagina 'lid worden'.

In de voorbije 25 jaar zijn er zo maar even 100 pomologia's verschenen en een 25-tal andere publicaties uit onze pen gevloeid.

De NBS wil haar leden de mogelijkheid bieden om hun collectie pomologia's aan te vullen met de ontbrekende of voor hen interessante nummers.

We beschikken nog over een aantal supplementaire pomologia's en dit voor de meeste nummers. Ze zijn te bekomen in jaargangsvorm of als los nummer en wel aan volgende prijzen:

Jaar

1985 t.e.m. 1986
1987 t.e.m. 1988
1989 t.e.m. 1993
1994 t.e.m. 1996
1997 t.e.m. 2001
2002 t.e.m. 2004
2005 t.e.m. 2010

Prijs per jaargang

€ 6,00
€ 7,50
€ 10,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 17,50
€ 20,00

Voor België: rekeningnummer: 451-8525391-96

Nederland en andere europese landen: rekeningnummer: (IBAN) BE65 4518 5253 9196, (BIC) KREDEBB

Pomologia-rubrieken

Educatief
Pomologie
Lezers schrijven
NBS-projecten
Fruitboomteelt
Pomologie en Internet
Fruitgebruik

NBS nieuws
NBS-gewestelijk
Boomgaard en landschap
Historia
Fruittuin
Boekennieuws

 

Zoekt u specifieke artikels/onderwerpen? Gebruik dan nu onze handige index om ze terug te vinden!

 

Pomologia door de jaren heen

P 2010

P 2011

P 2012

P 2013

P 2014© 2017 Boomgaardenstichting