Nationale Boomgaardenstichting vzw
Leopold III-straat 8
3724 Vliermaal
tel.: +32 (0)12 39 11 88
fax: +32 (0)12 74 74 38
info@boomgaardenstichting.be

Subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit

Jammer genoeg kan er vanaf 2014 geen subsidie meer aangevraagd worden voor hoogstamfruitbomen bij het agentschap van landbouw en visserij. Indien u deze subsidies in het verleden aangevraagd hebt, werd u automatisch aangifteplichtig bij de Mestbank.  

U kan vrijstelling vragen van deze jaarlijkse aangifteplicht.
U moet hiervoor het onderstaande formulier indienen en voldoen aan volgende voorwaarden:’:

  • De oppervlakte van uw landbouwbedrijf bedraagt minder dan 2 ha.
  • Uw bedrijf heeft een jaarlijkse productie aan dierlijke mest in Vlaanderen die kleiner is dan 300 kg P2O5.
  • Uw bedrijf heeft een oppervlakte groeimedium in Vlaanderen van minder dan 50 are.

formulier: aanvraag van vrijstelling van de aangifteplicht

 

© 2017 Boomgaardenstichting